Forskningstjänster

Vi erbjuder forskningstjänster inom miljömikrobiologi, miljöskydd och avfallsservice. Vi undersöker hur olika material kan komposteras eller hur mycket biogas man kan utvinna av dem. Vi har 1 liters satsbiogasflaskor samt två 100 liters biogasanläggningar.

Vi gör också mikrobiologiska litteraturutredningar.

Film0003

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter