Analystjänster

Vi gör olika fysikalisk-kemiska och mikrobiologiska vatten-, slam- och jordanalyser i vårt miljölaboratorium. Det finns ett högklassigt mikroskop med fotoutrustning för bl.a. mikrobiologiska undersökningar. Vi har också en jonkromatograf, som används för bestämningar av växtnäringar och vattenundersökningar. Nyckelord: brunnsvattenundersökning, brunnsvattenundersökningar

Kvalitetssystemet i vårt laboratorium är standard SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Hushållsvattenundersökning (MS Word)

Uusittu_labra_2007

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on Twitter